Suomalais-ugrilaisen kulttuurirahaston säätiö

Apurahat

Apurahahaku
Säätiön on mahdollista jakaa pieniä apurahoja tutkimusten tekoon, julkaisutoimintaan ja kongressi- ja opintomatkoihin. Apurahaa haetaan lähettämällä vapaamuotoinen suomen- tai englanninkielinen hakemus sähköpostitse säätiön sihteerille (sihteeri@sukrs.fi) vuoden loppuun mennessä:

  • Henkilö(t) tai yhteisö, jolle apurahaa haetaan
  • Yksilöity käyttötarkoitus ja budjetti

Hakemus lähetetään yhtenä sähköpostin liitetiedostona, mielellään pdf-muodossa. Myöhässä tulleita hakemuksia ei käsitellä. Säätiön hallitus päättää apurahoista vuosittain helmikuun kokouksessaan. Myönnetyistä apurahoista ilmoitetaan säätiön kotisivuilla.

Apurahansaajien vakuutukset
Mela eli Maatalousyrittäjien eläkelaitos hoitaa apurahansaajien lakisääteisen eläke- ja tapaturmavakuuttamisen, jonka piiriin apurahansaajat ovat kuuluneet vuoden 2009 alusta. Lisätietoja apurahansaajien vakuuttamisesta www.mela.fi.

Myönnetyt apurahat 2023
Hakemuksia oli määräaikaan 15.1.2023 mennessä tullut 12 kpl, haettu summa yhteensä 30 672 euroa. Apurahoja myönnettiin yhteensä 13 700 euroa

1. FM Maria Fedinalle matka-apuraha konferenssiin osallistumiseksi 700 €
2. FT Heidi Nivalle ja työryhmälle Vepsäläis-suomalaisen sanakirjan laatimiseksi 4000 €
3. FT Miikul Pahomoville ja FT Jaan Õispuulle Lyydin kielen käsikirjan laatimiseksi 4000 €
4. Sääötiön omista varoista osin ja Antti Sovijärven rahaston tuotosta järjestölle tarkoitettu apuraha myönnettiin Sugri ry:lle opiskelijakonferenssi IFUSCO:n järjestämiseksi 5000 €

Myönnetyt apurahat 2022
yhteensä 12 761 euroa

1. Niko Partanen ja Alexandra Kellner. Matka-apuraha Wienin CIFU XIII kongressiin, 1020 euroa
2. Karolina Sikora. Costs of fieldwork research among Finno-Ugric Izhma Komi people, 3000 euroa
3. Heidi Niva. Matka-apuraha Wienin CIFU XIII kongressiin, 500 euroa
4. Sofia Björklöf. Kahden kuukauden stipendikausi väitöskirjatutkimukseen Länsi-Inkerin ja Koillis-Viron kielikontaktitilanne itämerensuomen varieteettien sanaston lainautumisen näkökulmasta, 4000 euroa
5. Annekatrin Kaivapalu ja Viron soveltavan kielitieteen yhdistys, “Lähivõrdlusi. Lähivertailuja“ 32. numeron paino-, taitto- ja palkkiokuluihin, 3000 euroa
6. Denis Tuhkanen (Kuzmin). Matka-apuraha Wienin CIFU XIII kongressiin, 765 euroa
7. Jenni Sundqvist. Kuusi viikkoa kestävä valokuvanäyttely Rakveren kaupungin gallerian taidekahvilassa, 476 euroa

Myönnetyt apurahat 2021

1. Minerva Piha ja Mariann Bernhard, 5000 euroa Uralistiikkaa nuorille -tietokirjan kirjoittamisen aloittamiseksi
2. Annekatrin Kaivapalu / Eesti Rakenduslingvistika Ühing, 3000 euroa Lähivõrdlusi-julkaisutyöhön

Myönnetyt apurahat 2020
Säätiön omista varoista yhteensä 10 000 euroa

1. Ildikó Lehtinen Matka-apuraha XIII kansainväliseen fennougristikongressiin, 600 euroa 
2. Työryhmä Jenni Venäläinen (MuM), Eva Väljaots (MuK), Timo Väänänen (MuT) Matka-apuraha Hanti-Mansiaan, 3 600 euroa
3. Niko Partanen ja Susanna Virtanen Hanti-Mansiaan matka-apuraha, matkustuskuluihin välillä Helsinki–Berjozovo 3 000 euroa.
4. Viron soveltavan kielitieteen yhdistys, 30. tieteellisen kausijulkaisun “Lähivõrdusi. Lähivertailuja” 30. numeron paino-, taitto- ja palkkiokuluihin, 2 000 euroa.

Antti Sovijärven rahaston varoista:

1. Sukukansojen ystävät ry:lle apuraha Suomalais-ugrilaisten kansojen 17.–19.6.2020 maailmankongressiin osallistumiseksi, 800 euroa

Myönnetyt apurahat 2019
Säätiön omista varoista yhteensä 10 860 euroa

1. Annekatrin Kaivapalu 3 000 euroa, Lähivõrdusi. Lähivertailuja, numeron 29 paino-, taitto- ja palkkiokuluihin
2. M. A. Castrenin seura 1 800 euroa, matka-apuraha 21.–25.8.2019 järjestettävään XV suomalais-ugrilaisten kansojen kirjallisuuskongressiin Kirjallisuus diasporassa
3. Helena Ruotsala 1 000 euroa, kansainvälisen konferenssin (Ilmar Talve 100 v.) julkaisuun ja Talven elämän esiintuomiseen seminaarissa
4. Sukukansojen ystävät 1 200 euroa, yhteistyön käynnistämiseen obinugrilaisten kansallisjärjestöjen kanssa
5. Sukukansojen ystävät 1 300 euroa, eteläviron (võron) kielen verkkokurssin kehittämiseen
6. Mariann Bernhardt 250 euroa, matka-apuraha uralilaisten kielten syntaksi -konferenssiin, Tartto, kesäkuu 2019
7. Martin Ehala 1 200 euroa, matka-apuraha Helsingin yliopiston viron kielen ja kulttuurin opiskelijoiden kulttuurimatkaan Viroon keväällä 2019
8. Minerva Piha 360 euroa, matka-apuraha Religion-Continuations and Disruptions -konferenssiin
9. Tomi Koivunen 750 euroa, matka-apuraha ukrainalaisen delegaation matkaan Wienissä huhtikuussa 2019 järjestettävään  Ifusco-konferenssiin

Antti Sovijärven rahaston varoista:

1. M. A. Castrenin seuralle hakemuksesta 1 700 euron matka-apuraha 21.–25.8.2019 järjestettävään XV suomalais-ugrilaisten kansojen kirjallisuuskongressiin Kirjallisuus diasporassa

20.12.2021

Ylös