Suomalais-ugrilaisen kulttuurirahaston säätiö


Suomalais-ugrilaisen kulttuurirahaston säätiö

Säätiön tarkoituksena on suomalais-ugrilaisten kulttuuriyhteyksien edistäminen.
Säätiö toteuttaa tarkoitustaan myöntämällä apurahoja ja tunnustuspalkintoja, järjestämällä sukukansojen välisiä kokouksia ja tukemalla muita kulttuurihankkeita suomalais-ugrilaisten kansojen piirissä.

Fondi eesmärgiks on soome-ugri kultuurisidemete arendamine.
Fond teostab oma eesmärki andes abirahasid ja auhindu, korraldades sugulasrahvaste kokkutulekuid ning toetades muid soome-ugri rahvaste kultuuriüritusi.

Az alapítvány célja megvalósítása érdekében ösztöndíjokat valamint elismerési díjakat adományoz, üléseket szervez a rokon népek között és támogat más kulturális eseményeket a finnugor népek körében.


Apurahat
Säätiön on mahdollista jakaa pieniä apurahoja tutkimusten tekoon, julkaisutoimintaan ja kongressi- ja opintomatkoihin. Apurahaa haetaan lähettämällä vapaamuotoinen hakemus säätiön sihteerille vuoden loppuun mennessä. Hakemukseen tulee liittää selvitys hankkeen budjetista ja tieto siitä, mikä on haetun rahasumman tarkka käyttötarkoitus. Säätiön hallitus päättää apurahoista vuosittain helmikuun kokouksessaan. Myönnetyistä apurahoista ilmoitetaan säätiön kotisivuilla.
 
Vuoden 2020 apurahahaku on nyt auki. Hakemukset toimitetaan 31.12.2019 mennessä säätiön sihteerille. Lisätietoa kohdassa apurahat.
 
Historiikki
Filosofian maisteri Timo Salminen on saanut säätiön historiikin valmiiksi. Julkaisu on taitettu ja painettu Karjalan sivistysseurassa. Säätiö järjesti julkaisutilaisuuden 7.3.2019 klo 15.00 Karjalan sivistysseurassa. Tiedote historiikista.
 

9.12.2019

Ylös